Wednesday, December 7, 2011

Human LCD"iba talaga ang japan... sa palagay nyo saan nakatingin ang mga manonood?? sa naglalaro o sa kanila??"